Interwencja kryzysowa to pomoc psychologiczna skierowana do osób przeżywających kryzys spowodowany najczęściej nagłą zmianą w dotychczasowym życiu np. utrata bliskiej osoby, strata pracy, nagła choroba itp. Celem interwencji kryzysowej jest zredukowanie symptomów wywołanych przez dany problem, przywrócenie równowagi psychicznej oraz lepsze przystosowanie i funkcjonowanie w nowych warunkach życiowych.

Interwencja kryzysowa nie jest terapią, lecz sposobem na normalne funkcjonowanie pomimo problematycznej sytuacji.

Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie, odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, długość trwania jednego spotkania to 50 minut.