Aleksandra Urbaszek

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychoonkolog.

moje zdjZałożycielka Centrum Psychorozwoju. Posiada bogate doświadczenie zarówno kliniczne, jak i zdobywane w praktyce prywatnej. Przez lata pracowała w klinikach onkologicznych oraz hematologicznych, gdzie zajmowała i nadal zajmuje się chorymi, ich rodzinami oraz usprawnianiem relacji pacjent – lekarz. Wielokrotnie prowadziła wykłady oraz szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy. Ukończyła liczne kursy, w tym:

„Ciało w Psychoterapii” Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

„Terapia Par“ w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP

„Integratywna Psychoterapia Depresji” w Polskim Instytucie Psychoterapii Inegratywnej w Krakowie

„Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach somatycznych i psychosomatycznych”w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie.

W praktyce prywatnej pracuje z osobami zgłaszającymi różne trudności – z osobami doświadczającymi lęku, depresji, zaburzeń odżywiania, osobami DDA, DDD a także z tymi, którzy chcieliby odczuwać większą satysfakcję ze swojego życia.

Prowadzi również warsztaty i szkolenia z szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

Jest autorką licznych artykułów, w tym, między innymi: autorka rozdziału „Jak rozmawiać z chorym na nowotwór“ Onkologia dla lekarzy POZ; autorka rozdziałów dotyczących dobrostanu psychicznego w książce Medycyna Stylu Życia; autorka artykułów z zakresu Psychologii w: Be Active dietetyka & fitness; autorka poradnika „Ciało w stresie“ stworzonego dla firmy Medicover. Wielokrotnie była zapraszana w roli eksperta do programów TV Superstacja.

Od kilku lat współpracuje z fundacjami, udzielając fachowej pomocy ich podopiecznym.

Ludmiła Kosińska

Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta, Terapeuta Uzależnień

W trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), doktorantka w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne (obecnie Przychodnia Lekarska WAT, wcześniej Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM). Współpracuje z Polską Akcją Humanitarną udzielając pomocy psychologicznej pracownikom misyjnym. Uczestniczyła w misji w Sudanie Południowym w ramach interwencji kryzysowej po zamachu stanu, a także odbyła staż z psychiatrii międzykulturowej w Ibn Rochd Hospital w Casablance.

Jest autorką licznych publikacji naukowych i konsultantem merytorycznym polskiego wydania książki „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej”. W roku 2014 otrzymała nagrodę Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego za zorganizowanie i przeprowadzenie badań dotyczących zaburzeń snu u weteranów. Prowadzi zajęcia w ramach międzyuniwersyteckich studiów NOHA na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracuje terapeutycznie w podejściu relacyjno-doświadczeniowej psychoterapii Gestalt. Indywidualne spojrzenie na każdego człowieka łączy z wiedzą naukową i praktyką kliniczną, starając się tworzyć bezpieczny grunt do rozwoju i wsparcia w rozwiązywania trudności osobistych pacjenta. Prowadzi szkolenia m. in. w zakresie radzenia sobie ze stresem i komunikacji dla różnych organizacji w Polsce i za granicą.

Ana Petrović – Chojnacka

ana-petrovic-1

Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta

Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Absolwentka 5 letnich studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Ukończyła kurs „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą Przedłużonej Ekspozycji w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego” organizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie jako psychoterapeuta oraz Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w charakterze psychologa i psychoterapeuty. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała także współpracując z Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, Powiślańską Fundacją Społeczną oraz odbywając liczne praktyki zawodowe.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychoanalitycznym. Pomoc ta skierowana jest do osób, które doświadczają trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi, budowaniu intymnych relacji, doświadczają lęku, niepokoju, cierpią z powodu przygnębienia bądź braku satysfakcji w życiu. Dodatkowo pracuje z osobami, które znajdują się w sytuacji kryzysowej z powodu trudnych lub traumatycznych doświadczeń bądź są w żałobie po utracie kogoś bliskiego.

Aleksandra Tobota

Psycholog, Certyfikowany Psychoonkolog, Certyfikowany Superwizor Psychoonkologii

2.jpg

Ukończyła studia magisterskie z Psychologii (Społeczna Psychologia Kliniczna) oraz Pedagogiki (Pedagogika Szkolna i Korekcyjna z Reedukacją, Pedagogika Ogólna), a także studia podyplomowe z Psychoonkologii, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne. Wykładowca na studiach podyplomowych z Psychoonkologii w Akademii Ignatianum w Krakowie. Prelegentka wielu konferencji naukowych poświęconych m.in. psychosomatyce, chorobom przewlekłym i stracie.

Od kilkunastu lat jest zatrudniona jako psycholog w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pracuje z pacjentami onkologicznymi, hematologicznymi i chirurgicznymi oraz z ich rodzinami i bliskimi na wszystkich etapach choroby i jej leczenia. Prowadzi grupy wsparcia dla dzieci oraz terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych po stracie bliskiej osoby.

Jest współrealizatorem Projektu Ministerstwa Zdrowia „Szkolenia z zakresu psychoonkologii dla personelu medycznego w latach 2017-2019”. Ponadto współpracuje z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami, które mają na celu poprawę jakości życia chorych onkologicznie, chorych terminalnie i przeżywających żałobę.

Prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną, pedagogiczną i psychoonkologiczną. Pracuje indywidualnie lub grupowo z dziećmi, młodzieżą i z dorosłymi doświadczającymi potrzeby zmiany, rozwoju osobistego w życiu. Pracuje także z rodzinami dysfunkcyjnymi, przemocowymi, niedostosowanymi społecznie, o różnorodnych trudnościach wychowawczych i z rodzinami w kryzysie (np.: rozwód), które potrzebują pomocy psychologicznej/pedagogicznej. Pomaga osobom doświadczającym różnych innych trudności życiowych, nieradzącym sobie z: emocjami, nastrojami i wyzwaniami dnia codziennego. Po różnorakich traumach, ciężkich przeżyciach, zranieniach, szeroko pojętych stratach, żyjących w samotności, doświadczających bardzo przykrych stanów emocjonalnych, z którymi często samemu trudno sobie poradzić.

Prowadzi również warsztaty i szkolenia dla chorych i ich rodzin oraz dla różnych grup zawodowych tj.: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, stażyści, studenci, wolontariusze i inni. Ponadto w swojej praktyce zajmuje się również superwizją wyższej wymienionych grup zawodowych.

Praca przebiega pod superwizją Certyfikowanego Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychoonkologicznego.

ANNA PROKOP

Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta uzależnień

ania.jpg

Skończyła 5 letnie studia z zakresu Psychologii,   4 letnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w nurcie integracyjnym oraz uzyskała tytuł Psychoterapeuty Uzależnień, po przebyciu odpowiedniego szkolenia w tym zakresie.

Pomaganie ludziom w odkrywaniu siebie, rozwiązywaniu problemów, towarzyszenie w odkrywaniu swojej siły to Jej pasja i powołanie.

Pracuje w państwowej poradni uzależnień gdzie prowadzi terapię osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA. Ukończyła szkolenia, między innymi z zakresu seksuologii, pracy z ciałem , diagnozy klinicznej, uzależnień behawioralnych. Prowadzi także prywatną praktykę, gdzie przyjmuje pacjentów z różnymi trudnościami.

W swojej wieloletniej praktyce psychologicznej, przeprowadziła liczne szkolenia i warsztaty dla różnych grup społecznych i zawodowych, z zakresu psychologii dzieci, komunikacji i budowania relacji.

GABINETY

Przestrzeń, w której pracujemy, jest zaprojektowana tak, by sprzyjać skupieniu i tak, aby każdy mógł czuć się dobrze. Wychodzimy z założenia, że otoczenie w jakim odbywa się terapia, nie może przeszkadzać w procesie terapeutycznym i staramy się, aby  przestrzeń ta pomagała tworzyć poczucie bezpieczeństwa.

gab1

gab2

gab3

gab4

gab5