Psychoonkologia- co to takiego, czym się zajmuje?
Psychoonkologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny. Zajmuje się ona różnymi psychologicznymi aspektami pojawiającymi się w trakcie choroby nowotworowej, jej leczenia, a także po jego zakończeniu. Psychoonkologia ma także za zadanie łagodzić niektóre  z somatycznych objawów, które to nasilają się pod wpływem silnego lęku, czy stresu. Jest ona formą działania psychologicznego i psychoterapeutycznego nakierowanego szczególnie na pracę nad trudnościami wynikającymi właśnie z choroby nowotworowej i jej leczenia. Dziedzina ta, zajmuje się pomocą zarówno osobom chorym, jak i ich rodzinom, na każdym z etapów choroby.

Psychoonkolog- kiedy i do kogo zgłosić się po pomoc?
Osoba, do której warto zgłosić się po pomoc psychoonkologiczną, powinna być odpowiednio przygotowana- mimo, że dobry psychoterapeuta może być bardzo pomocny, warto jednak zwrócić uwagę, czy osoba, do której się wybieramy ukończyła studia z zakresu psychoonkologii, a także, czy posiada doświadczenie zdobyte w klinikach onkologicznych, czy też hematologicznych- to niewątpliwie jest dużym plusem.

Kiedy szukać takiej pomocy? Zarówno w momencie, w którym pojawia się trudność w radzeniu sobie z sytuacją choroby, jak i wtedy, gdy nie ma poważnych trudności, ale jest chęć ulepszenia strategii radzenia sobie. Korzystanie z pomocy psychoonkologa jest także dobrym pomysłem wówczas, gdy osoba chora, bądź jej bliski, przeżywa silny lęk, czy też zmaga się z przygnębieniem i nastrojem depresyjnym. Tak naprawdę, w każdym momencie choroby współpraca z psychoonkologiem może przynieść poprawę funkcjonowania.

W naszym zespole odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie posiadają Aleksandra Urbaszek (zajmuje się dorosłymi) oraz Aleksandra Tobota (zajmuje się zarówno dorosłymi, jak i dziećmi oraz młodzieżą). Więcej o ich doświadczeniu znajdziesz w zakładce KIM JESTEŚMY