To spotkania w grupie osób, które łączy chęć dotarcia do źródła problemu, chęć lepszego zrozumienia swojej aktualnej sytuacji życiowej i chęć zmiany.

Psychoterapia grupowa wprowadza inną dynamikę pracy od psychoterapii indywidualnej. Obecność grupy odkrywa w jaki sposób wchodzimy w relacje z innymi i jakie wzorce zachowań przyjmujemy wobec różnych osób. Pomaga to w rozpoznaniu trudności związanych z relacjami i w pracy nad zmianą niepożądanych schematów. Grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, gdzie uczestnik ma szansę lepiej poznać siebie, swoje mechanizmy, ich konsekwencje, dzięki czemu uzyskuje szansę rozwoju i zmiany.

Dla kogo?

Dla osób, które:

  • w relacjach z innymi doświadczają lęku, uczucia wycofania, nieadekwatności
  • w relacjach z innymi zbyt często doświadczają uczucia złości
  • w relacjach z innymi nie potrafią być spontaniczni
  • są zbyt impulsywne albo zbyt często racjonalizują i intelektualizują odcinając się od uczuć
  • obawiają się bliskości w relacjach
  • nie potrafią nawiązać i utrzymać głębszych relacji z innymi (przyjacielskich, partnerskich)
  • w relacjach z innymi unikają wszelkich konfrontacji, są uległe
  • boją się gniewu i oceny innych
  • mają trudność w okazywaniu emocji
  • odczuwają pustkę, brak sensu

UWAGA! Uczestnictwo w grupie poprzedza konsultacja psychologiczna, w trakcie której terapeuta zadecyduje o najlepszej formie pomocy. Dla niektórych osób lepsza może okazać się psychoterapia indywidualna lub łączona psychoterapia indywidualna z psychoterapią grupową, bądź też kilka spotkań psychoterapeutycznych poprzedzających uczestnictwo w grupie.

Prowadzimy grupy zamknięte (uczestnicy grupy nie zmieniają się, grupa ma określony czas trwania) oraz grupy półotwarte (brak odgórnie wyznaczonego „sztywnego” terminu zakończenia, każda osoba uczęszcza tak długo, jak tego potrzebuje, ale nie krócej niż 6 miesięcy; po odejściu uczestnika na jego miejsce pojawia się nowy). Psychoterapia grupowa trwa najkrócej kilka miesięcy, najdłużej do 2 lat.

Spotkania odbywają się w tygodniu, w godzinach popołudniowych lub wieczornych.

O naborze do grup informujemy w AKTUALNOŚCIACH