Są to spotkania terapeutyczne bez udziału osób trzecich. Możesz zgłosić się na psychoterapię jeśli doświadczasz problemów, emocji uniemożliwiających czerpanie satysfakcji z Twojego życia, w zakładce  KOMU POMAGAMY  wymienionych zostało klika trudności, które mogą stać się przedmiotem terapii. Istotą spotkań terapeutycznych jest określenie bieżącego problemu, poznanie jego źródeł, a następnie wprowadzanie zmian w dotychczasowych schematach myślenia i działania, które miały destrukcyjny, bądź negatywny wpływ na Twoje codzienne życie, relacje, pracę. Określenie trudności, nad którymi można pracować w trakcie psychoterapii, odbywa się podczas kilku pierwszych konsultacji psychologicznych.

Długość procesu psychoterapeutycznego jest bardzo indywidualna i jest ustalana w zależności od rozpoznanych trudności.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają ok.50 min.