Terapia par skierowana jest do tych par, które aktualnie przeżywają trudności                    w związku i chciałyby zażegnać kryzys, którego doświadczają, ale również lepiej zrozumieć siebie i partnera we wspólnej relacji. W trakcie terapii partnerzy mają okazję poznać źródła swoich problemów, a także swoje indywidualne schematy działania  i porozumiewania się  w związku. Dzięki temu para ma możliwość poprawy komunikacji w relacji oraz pogłębienia tej relacji. Terapia par prowadzi również do zmniejszenia emocjonalnych, a także komunikacyjnych barier, stojących na drodze do rozwoju indywidualnego partnerów, a także ewolucji ich związku jako integralnej całości.

Warunkiem rozpoczęcia terapii par jest gotowość obojga partnerów do pracy nad wspólną relacją.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie i trwają 90 minut.