Leczenie stresu pourazowego (PTSD) oraz traumy to oferta pomocy dla tych wszystkich, którzy doświadczyli w swoim życiu silnego stresu, traumy, a wydarzenia te przyczyniły się do znaczącego pogorszenia ich funkcjonowania i samopoczucia. Objawy takiego stresu i traumy najczęściej pojawiają się u osób, które były świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń związanych ze śmiercią lub zagrożeniem życia, były ofiarą gwałtu, napadu, rozboju lub innej noszącej znamię fizycznej, seksualnej lub emocjonalnej przemocy, przy czym przeżywały intensywny lęk, bezsilność lub przerażenie. PTSD często pojawia się także u osób, które bardzo przeżywają śmierć kogoś bliskiego – szczególnie jeśli była ona nagła i tragiczna. Objawy mogą być związane z lękiem, z ponownym przeżywaniem i odtwarzaniem traumatycznego wydarzenia, ale mogą objawiać się także depresją.

Leczeniem stresu pourazowego oraz następstw traumy, zajmuje się psychoterapeutka Ana Petrović- Chojnacka oraz psychoterapeutka Ludmiła Kosińska.